Forsgren Fyr

Välkommen till Ölands Juridiska Byrå

Här finns Jurist Claes Forsgren som verksam på Öland, Kalmar och generellt över hela Sverige. Det kan vara klokt att tänka efter före – som t.ex att anlita juridisk hjälp i god tid.

Om Ölands Juridiska Byrå

Byrån grundades 2006 av Claes Forsgren som därmed återupptog sitt yrke som jurist. Claes Forsgren har ett förflutet som bankjurist vid Svenska sparbanksföreningen i Stockholm samt som biträdande jurist vid Advokatbyrån Translaw European Office Brussels med huvudsakligen EG-rätt, lobbying och EU-rådgivning. 

Byråns huvudsakliga verksamhet ligger inom dels företagsjuridik med inriktning på bolagsrätt, avtalsrätt och köprätt, dels inom familjerätt med inriktning på generationsskiften, testamenten, arvsrätt, bouppteckningar, boutredningar och bodelningar. Vi biträder också i frågor som gäller samboförhållanden, bodelning i samband med upplösning av samboförhållanden mm. Byrån är också verksam inom det fastighetsrättsliga området. Claes Forsgren är Notarius Publicus på Öland och i Kalmar.

Våra Medarbetare

Claes Forsgren är jur.kand vid Uppsala Universitet.

“Mitt juridiska intresse ligger såväl inom familjerätten som företags och affärsjuridiken. Under åren som bankjurist vid Svenska sparbanksföreningen var jag medförfattare till ett antal juridiska handböcker, bl.a Handbok Boutredning, Handbok Familjerätt samt den mer populärinriktade Vår Lagliga rätt.”

Kontaktinformation

Ölands Juridiska Byrå
Forsgren Fyr AB

Postadress: Utrustningskajen 11, 392 30 Kalmar

Mobil: 070-561 26 19

E-post: ojb@forsgrenfyr.se

E-post: claes@forsgrenfyr.se

Org.nr: 556388-2413
Moms.reg: SE556388241301